1. Stanowisko pracy: konserwator wodno-kanalizacyjny

2. Zakres obowiązków:

a) obsługa, konserwacja urządzeń i maszyn Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;
b) pobieranie prób wody i wykonywanie analiz;

c) montaż i wymiana wodomierzy;

d) prowadzenie kontroli studni głębinowych;

e) obsługa chloratora;

f) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń;

g) obsługa zespołów pompowych;

h) wykonywanie drobnych napraw i usterek na Stacji Uzdatniania Wody;

i) utrzymanie w czystości obiektów oraz stanowiska pracy;

j) okresowe pomiary zwierciadła wody;

k) obsługa kotłowni węglowej;

l) obsługa komputera;

m) przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.

n) wykonywanie poleceń zleconych przez bezpośrednich i pośrednich przełożonych.

3. Wymagania:

a) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;

b) niekaralność,

c) prawidłowa organizacja pracy,

d) wykształcenie kierunkowe lub pochodne,

e) posiadane prawo jazdy kat. B,

f) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

4. Wymagania dodatkowe:

a) kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1 kv lub powyżej

5. Wymiar czasu pracy:pełen etat – 8 godzin dziennie – praca na 3 zmiany.

6. Wysokość wynagrodzenia:ustalona zgodnie z zakładowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników.

7. Wymagane dokumenty:

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) dokument potwierdzający wykształcenie,

c) dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Wymagane dokumenty prosimy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134, 62-650 Kłodawa (sekretariat) w terminie do dnia 10.07.2023r. do godz. 15:00.