Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dnia 30.12.2022r. wydał dwie decyzję: ON-HK.9011.4.98.2022 oraz ON-HK.9011.4.99.2022, które stwierdzają, że w 2022 roku jakość wody z wodociągu publicznego w Kłodawie i wodociągu publicznego w miejscowości Luboniek, gmina Kłodawa spełniała wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) co oznacza, że jest ona przydatna do spożycia . Zainteresowanych odbiorem przedmiotowej decyzji zapraszamy do siedziby ZWiK w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał decyzję z dnia 22.02.2021r. znak: ON-HK.9020.1.5.2021r. w której stwierdził, iż woda w wodociągu publicznym Kłodawa jest przydatna do spożycia i jednocześnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 2294). Woda jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytów i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych. Mieszkańców Kłodawy, którzy są zainteresowani odbiorem przedmiotowej decyzji, zapraszamy do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał decyzję z dnia 12.03.2021r. znak: ON-HK.9020.1.6.2021r. w której stwierdził, iż woda w wodociągu publicznym Luboniek, Gmina Kłodawa jest przydatna do spożycia i jednocześnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 2294). Woda jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytów i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych. Mieszkańców Kłodawy, którzy są zainteresowani odbiorem przedmiotowej decyzji, zapraszamy do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134.