Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał decyzję z dnia 22.02.2021r. znak: ON-HK.9020.1.5.2021r. w której stwierdził, iż woda w wodociągu publicznym Kłodawa jest przydatna do spożycia i jednocześnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 2294). Woda jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytów i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych. Mieszkańców Kłodawy, którzy są zainteresowani odbiorem przedmiotowej decyzji, zapraszamy do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole wydał decyzję z dnia 12.03.2021r. znak: ON-HK.9020.1.6.2021r. w której stwierdził, iż woda w wodociągu publicznym Luboniek, Gmina Kłodawa jest przydatna do spożycia i jednocześnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 2294). Woda jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytów i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych. Mieszkańców Kłodawy, którzy są zainteresowani odbiorem przedmiotowej decyzji, zapraszamy do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134.