1. Stanowisko pracy: maszynista oczyszczalni ścieków.

2. Zakres obowiązków:

a) obsługa oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami,
b) obsługa i kontrola urządzeń sterowania oczyszczalni ścieków,

c) obsługa i kontrola urządzeń pompowni,

d) obsługa urządzeń napowietrzających oczyszczalni ścieków,

e) obsługa zagęszczacza osadu na oczyszczalni ścieków,

f) obsługa prasy,

g) wykonywanie drobnych napraw i usterek na oczyszczalni ścieków i pompowni,

h) wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych i remontowych na oczyszczalni ścieków i pompowni,

i) obsługa kotłowni węglowej,

j) diagnostyka oraz usuwanie awarii automatyki i elektryki oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków,

k) udział w modernizacji istniejących systemów automatyki i wdrażanie nowych,

l) konserwacja i naprawa urządzeń, instalacji elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,

m) wykonywanie przeglądów prewencyjnych maszyn i urządzeń,

n) wykonywanie bieżącej dokumentacji technicznej.

3. Wymagania niezbędne:

a) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oczyszczalni ścieków oraz pompowni,

b) niekaralność,

c) prawidłowa organizacja pracy,

d) wykształcenie kierunkowe lub pochodne,

e) posiadane prawo jazdy kat. B,

f) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

4. Wymagania dodatkowe:

a) kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1 kV lub powyżej,

5. Wymiar czasu pracy:pełen etat – 8 godzin dziennie- praca na 3 zmiany

6. Wysokość wynagrodzenia:ustalona zgodnie z zakładowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników.

7. Wymagane dokumenty:

a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

b) dokument potwierdzający wykształcenie,

c) dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Wymagane dokumenty prosimy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134, 62-650 Kłodawa (sekretariat) w terminie do dnia 10.07.2023r. do godz. 15:00.