p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

62-650 KŁODAWA, ul. Bierzwieńska 134

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018.0.1260) oraz § 9 oraz 1 ust.f Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w …

1. Stanowisko pracy: konserwator wodno-kanalizacyjny

2. Zakres obowiązków:

a) obsługa, konserwacja urządzeń i maszyn Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;b) pobieranie prób wody i wykonywanie analiz;

c) montaż i wymiana wodomierzy;

d) prowadzenie kontroli studni głębinowych;

e) obsługa chloratora;

f) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń;

g) obsługa zespołów pompowych;

h) wykonywanie drobnych napraw i usterek na …

1. Stanowisko pracy: maszynista oczyszczalni ścieków.

2. Zakres obowiązków:

a) obsługa oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami,b) obsługa i kontrola urządzeń sterowania oczyszczalni ścieków,

c) obsługa i kontrola urządzeń pompowni,

d) obsługa urządzeń napowietrzających oczyszczalni ścieków,

e) obsługa zagęszczacza osadu na oczyszczalni ścieków,

f) obsługa prasy,

g) wykonywanie drobnych napraw i usterek na oczyszczalni ścieków i pompowni,

h) wykonywanie bieżących czynności …

p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

62-650 KŁODAWA, ul. Bierzwieńska 134

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018.0.1260) oraz § 9 oraz 1 ust.f Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w …

OFERTA PRACY

Stanowisko pracy: konserwator wodno-kanalizacyjnyZakres obowiązków:a) obsługa, konserwacja urządzeń i maszyn Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;b) pobieranie prób wody i wykonywanie analiz;c) montaż i wymiana wodomierzy;d) prowadzenie kontroli studni głębinowych;e) obsługa chloratora;f) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń;g) obsługa zespołów pompowych;h) wykonywanie drobnych napraw i usterek na Stacji …