Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydało nową decyzję o zmianie cen taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wiąże się to z zmianą cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.