OFERTA PRACY

Stanowisko pracy: konserwator wodno-kanalizacyjnyZakres obowiązków:a) obsługa, konserwacja urządzeń i maszyn Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;b) pobieranie prób wody i wykonywanie analiz;c) montaż i wymiana wodomierzy;d) prowadzenie kontroli studni głębinowych;e) obsługa chloratora;f) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń;g) obsługa zespołów pompowych;h) wykonywanie drobnych napraw i usterek na Stacji …

ROLNICZE WYKORZYSTANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że w związku z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych ma do przekazania komunalne osady ściekowe. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, ZWIK zaprasza rolników chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r …

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że w dniu 24 GRUDNIA 2021 r. (tj. piątek) ZAKŁAD BĘDZIE NIECZYNNYZa utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczęto wymianę urządzeń na głównej przepompowni ścieków przy ul. Cichej w Kłodawie. W ramach środków w formie dotacji przekazanej od Gminy Kłodawa, Zakład wymieni główne pompy tłoczne,zasuwy oraz zamontowane zostaną nowe włazy na istniejącej przepompowniścieków. Ważnym elementem jest wymiana zniszczonej już kraty koszowej nanową, pozwalająca na prawidłowe zabezpieczenie nowo zamontowanejarmatury. Prace rozpoczęto poprzez czyszczenie głównej …