– Kontakt

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dnia 30.12.2022r. wydał dwie decyzję: ON-HK.9011.4.98.2022 oraz ON-HK.9011.4.99.2022, które stwierdzają, że w 2022 roku jakość wody z wodociągu publicznego w Kłodawie i wodociągu publicznego w miejscowości Luboniek, gmina Kłodawa spełniała wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) co oznacza, że jest ona przydatna do spożycia . Zainteresowanych odbiorem przedmiotowej decyzji zapraszamy do siedziby ZWiK w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej 134

Dojazd:

Zakład zlokalizowany jest przy drodze biegnącej z Kłodawy w stronę miejscowości Bierzwienna (kierunek Sompolno).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa
tel/fax. 63 273 07 61
kom. 663 592 570

  • zgłoszenie wywozu nieczystości płynnych
    663 592 570
  • awarie i zgłoszenia
    663 592 570

www.zwikklodawa.pl
e-mail: biuro@zwikklodawa.pl

P.O. Dyrektor:
Monika Mikołajczyk

Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Szwed
nr. tel. 730-567-007
e-mail: tomasz.szwed@cbi24.plBack to top