Rozpoczęto wymianę urządzeń na głównej przepompowni ścieków przy ul. Cichej w Kłodawie. W ramach środków w formie dotacji przekazanej od Gminy Kłodawa, Zakład wymieni główne pompy tłoczne,
zasuwy oraz zamontowane zostaną nowe włazy na istniejącej przepompowni
ścieków. Ważnym elementem jest wymiana zniszczonej już kraty koszowej na
nową, pozwalająca na prawidłowe zabezpieczenie nowo zamontowanej
armatury. Prace rozpoczęto poprzez czyszczenie głównej pompowni z
nieczystości ciekłych. Działamy dla Was!