Komunikat o działaniach profilaktycznych w związku z kontaktem bezpośrednim w czasie pandemii Koronawirusa