Koronawirus: komunikat

W związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19  ZWIK w Kłodawie postanawia: od 13.03.2020 do 27.03.2020
– ograniczyć bezpośrednią obsługę Klientów w biurze,
– wstrzymać planowane i wynikające z harmonogramów wymiany wodomierzy,
– ograniczyć dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasentów,

W tym okresie prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numerem:  63 273 07 61 lub  za pomocą poczty  elektronicznej e-mail: biuro@zwikklodawa.pl

Faktury będą dostarczane klientom za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej.
Wnioski o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można składać drogą elektroniczną.
Kontakt w wyżej wymienionych sprawie: tel. 506 131 559, mmikolajczyk@zwikklodawa.pl


Prosimy Klientów o dokonywanie płatności wyłącznie przelewem.