Zgrzewarka elektrooporowa i doczołowa pozwolą na wbudowywanie rurociągów o dużo lepszych parametrach niż dotychczas.

W gminie Kłodawa zaprzestanie się budowy sieci wodociągowych z rur PVC a Zakład rozpocznie budowę rurociągów z lepszego, trwalszego materiału
zapewniającego duże zmniejszenie awaryjności sieci.

Zakup zgrzewarek Zakład zrealizował dzięki porozumieniu z Burmistrzem Kłodawy.

Dziękujemy Gmina Kłodawa!!

Zdjęcie przedstawia zgrzewarkę elektrooporową.
Zdjęcie przedstawia zgrzewarkę elektrooporową.