WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Lp.

Miejsce wykonywania usługi

Cena jednostkowa
[brutto]

GMINA KŁODAWA

1.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych, osadów z przydomowych oczyszczalniryczałt za pierwszy 1m3 (zł/m3)

Powyżej 1m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

60,00 zł

15,00 zł

 

Przykłady:

 1m3   2m3  3m3 4m3 5m3    6m3   
60,00 zł 75,00 zł 90,00 zł 105,00 zł 120,00 zł 135,00 zł

 

 
GMINA CHODÓW
1.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie  nieczystości płynnych, osadów z przydomowych oczyszczalni – ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za 1m3 (zł/m3)

Powyżej 4m3 opłata za m3 (zł/m3)

110,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

 

Przykłady:

3m3 4m3    5m3    6m3   
110,00 zł 130,00 zł 145,00 zł 160,00 zł

 

 

Cennik obowiązuje od dnia 7.10.2019 r.