Witamy na stronie

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ZWIK jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Kłodawa. Powstał w 1991 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Zakład odpowiedzialny jest za zaopatrzenie w wodę oraz gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Kłodawa.

Zarządza w imieniu Gminy ujęciami wody, siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz mechaniczno-biologicznymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Pomarzany (o przepustowości 3160 m3/d) oraz w Straszkowie (o przepustowości 100 m3/d). ZWiK posiada dwie Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Kłodawa i Luboniek, gdzie łączna produkcja wody wynosi ok. 2500 m3/d.