Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że w miesiącu czerwcu 2021 roku rozpoczną się prace budowlane polegające na budowie nawierzchni utwardzonej przy ul. Polnej. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych podłączeniem się do sieci wodociągowej, sanitarnej lub deszczowej prosimy o pilny kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie. Powyższe sieci znajdują się wewnątrz planowej przebudowy ulicy Polnej, więc wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych powinno odbyć się przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z ułożeniem nowej nawierzchni na ulicy Polnej. Zapraszamy do siedziby Zakładu przy ulicy Bierzwieńskiej 134 w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. podłączenia się do w/w sieci.