OFERTA PRACY

 1. Stanowisko pracy: konserwator wodno-kanalizacyjny
 2. Zakres obowiązków:
  a) obsługa, konserwacja urządzeń i maszyn Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;
  b) pobieranie prób wody i wykonywanie analiz;
  c) montaż i wymiana wodomierzy;
  d) prowadzenie kontroli studni głębinowych;
  e) obsługa chloratora;
  f) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń;
  g) obsługa zespołów pompowych;
  h) wykonywanie drobnych napraw i usterek na Stacji Uzdatniania Wody;
  i) utrzymanie w czystości obiektów oraz stanowiska pracy;
  j) okresowe pomiary zwierciadła wody;
  k) obsługa kotłowni węglowej;
  l) obsługa komputera;
  m) przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.
  n) wykonywanie poleceń zleconych przez bezpośrednich i pośrednich przełożonych.
 3. Wymagania:
  a) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;
  b) niekaralność,
  c) prawidłowa organizacja pracy,
  d) wykształcenie kierunkowe lub pochodne,
  e) posiadane prawo jazdy kat. B,
  f) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.
 4. Wymiar czasu pracy: pełen etat – 8 godzin dziennie – praca na 3 zmiany.
 5. Wysokość wynagrodzenia: ustalona zgodnie z zakładowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników.
 6. Wymagane dokumenty:
  a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  b) dokument potwierdzający wykształcenie,
  c) dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Wymagane dokumenty prosimy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie
przy ul. Bierzwieńskiej 134, 62-650 Kłodawa (sekretariat) w terminie do dnia 31.05.2022r. do godz. 15:00.