Z powodu awarii sieci wodociągowej na ul. Łąkowej nastąpiła przerwa w dostawie wody do miejscowości: Pomarzany Fabryczne. Trwają prace naprawcze, przewidywany czas przywrócenia wody: 14:30.Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczęto wymianę urządzeń na głównej przepompowni ścieków przy ul. Cichej w Kłodawie. W ramach środków w formie dotacji przekazanej od Gminy Kłodawa, Zakład wymieni główne pompy tłoczne,zasuwy oraz zamontowane zostaną nowe włazy na istniejącej przepompowniścieków. Ważnym elementem jest wymiana zniszczonej już kraty koszowej nanową, pozwalająca na prawidłowe zabezpieczenie nowo zamontowanejarmatury. Prace rozpoczęto poprzez czyszczenie głównej …

Wytyczne-do-budowy-przewodow-i-przylaczy-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-w-ZWiK-KlodawaPobierz

zalacznik-rysunek-1Pobierz

zalacznik-rysunek-2Pobierz

zalacznik-rysunek-3Pobierz

zalacznik-rysunek-4Pobierz

zalacznik-rysunek-5Pobierz

zalacznik-rysunek-6Pobierz

zalacznik-rysunek-7Pobierz

zalacznik-rysunek-8Pobierz

zalacznik-rysunek-9Pobierz

zalacznik-rysunek-10Pobierz