USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI

Lp.
Nazwa Usługi
Jednostka
Cena brutto

1.
Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci
 
 

1.1
Maksymalnie 2 zasuwy
Usługa
60,00 zł

1.2
Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu
Usługa
10,00 zł

2.
Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru
Usługa
150,00 zł

 
W cenę usługi wliczony jest pomiar max do dwóch hydrantów zlokalizowanych w pobliżu siebie. Każdy kolejny pomiar …

Cennik na rok 2021

Gmina KłodawaCena jednostkowa (brutto)Gmina ChodówCena jednostkowa (brutto)3 m3 – 105 zł4 m3 – 115 zł5 m3 – 130 zł6 m3 – 145 zł3 m3 – 150 zł4 m3 – 160 zł5 m3 – 170 zł6 m3 – 180 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje odbiorców usług, iż organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – decyzją nr PO.RZT.70.261.2021/D/SK z dnia 30.07.2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa na okres trzech lat. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 31.08.2021r.

Decyzja PO.RZT.70.261.2021/D/SKPobierz

Taryfa do decyzji PO.RZT.70.261.2021/D/SK obowiązująca …