Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje odbiorców usług, iż organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – decyzją nr PO.RZT.70.261.2021/D/SK z dnia 30.07.2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa na okres trzech lat. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 31.08.2021r.

Decyzja PO.RZT.70.261.2021/D/SKPobierz

Taryfa do decyzji PO.RZT.70.261.2021/D/SK obowiązująca …

Aktualizacja:

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybranym kandydatem na stanowisko urzędnicze, objęte naborem jest Pan Piotr Skonieczny, zamieszkały w Rysinach.

Uzasadnienie

Oferta przedłożona przez Pana Piotra Skoniecznego na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na w/w stanowisko urzędnicze …

Aktualizacja:

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 14.10.2020r. – referenta w Dziale Księgowości w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 22019 r. poz. 1282) wybranym kandydatem na stanowisko urzędnicze, objęte naborem jest …

Zakład Wodociągów w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego wstrzymania bezpośrednich odczytów wodomierzy głównych przez pracowników ZWiK, poniżej zamieszcza przybliżone terminy odczytów wodomierzy dla poszczególnych miejscowości. Prosimy więc osoby będące odbiorcami usług ZWiK o podanie informacji o stanie wodomierza zgodnie z terminem przypadającym na daną miejscowość/ulicę.

Przypominamy, iż w przypadku braku przekazania danych odnośnie stanu wodomierza, Zakład wystawi …

Komunikat o działaniach profilaktycznych w związku z kontaktem bezpośrednim w czasie pandemii Koronawirusa