ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01.9.2020 ROKU NA PODMIOTACH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE I ROZTOPOWE SPOCZYWA OBOWIĄZEK UISZCZENIA OPŁATY Z TEGO TYTUŁU. PONADTO INFORMUJMY, IŻ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZWALNIA SIĘ Z OPŁATY:

1. Osoby fizyczne nieprowadzące na nieruchomości, na której znajduje się podlegająca opłacie powierzchnia,pozarolniczej działalności gospodarczej- co do powierzchni na tej …

Aktualizacja:

Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybranym kandydatem na stanowisko urzędnicze, objęte naborem jest Pani Monika Mikołajczyk, zamieszkała w Kłodawie.

Uzasadnienie

Oferta przedłożona przez Panią Monikę Mikołajczyk na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na w/w stanowisko …

 
 
 
 

USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI

Lp.
Nazwa Usługi
Jednostka
Cena brutto

1.
Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci
 
 

1.1
Maksymalnie 2 zasuwy
Usługa
60,00 zł

1.2
Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu
Usługa
10,00 zł

2.
Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru
Usługa
150,00 zł

 
W cenę usługi wliczony jest pomiar max do dwóch hydrantów zlokalizowanych w pobliżu siebie. Każdy kolejny pomiar …

Cennik na rok 2023

Gmina KłodawaCena jednostkowa (brutto)Gmina ChodówCena jednostkowa (brutto)3 m3 – 150 zł4 m3 – 160 zł5 m3 – 165 zł6 m3 – 170 zł3 m3 – 165 zł4 m3 – 175 zł5 m3 – 185 zł6 m3 – 195 zł

Decyzja-o-zmianie-cen-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekowPobierz

Taryfy wcześniejsze:

Decyzja PO.RZT.70.261.2021/D/SKPobierz

Taryfa do decyzji PO.RZT.70.261.2021/D/SK obowiązująca od 31.08.2021rPobierz

188-Decyzja-PO.RET_.070.199.2.2018-MZPobierz

188-Taryfa-do-decyzji-PO.RET_.070.199.2.2018-MZPobierz