OFERTA PRACY

Stanowisko pracy: maszynista-elektryk oczyszczalni ścieków.Zakres obowiązków:a) obsługa oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami,b) obsługa i kontrola urządzeń sterowania oczyszczalni ścieków,c) obsługa i kontrola urządzeń pompowni,d) obsługa urządzeń napowietrzających oczyszczalni ścieków,e) obsługa zagęszczacza osadu na oczyszczalni ścieków,f) obsługa prasy,g) wykonywanie drobnych napraw i usterek na oczyszczalni ścieków i pompowni,h) wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych …

Rozpoczęto wymianę urządzeń na głównej przepompowni ścieków przy ul. Cichej w Kłodawie. W ramach środków w formie dotacji przekazanej od Gminy Kłodawa, Zakład wymieni główne pompy tłoczne,zasuwy oraz zamontowane zostaną nowe włazy na istniejącej przepompowniścieków. Ważnym elementem jest wymiana zniszczonej już kraty koszowej nanową, pozwalająca na prawidłowe zabezpieczenie nowo zamontowanejarmatury. Prace rozpoczęto poprzez czyszczenie głównej …

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w związku z otrzymywanymi sygnałami o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli technicznych sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przypomina, że:

obowiązuje bezwzględny zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz ścieków do kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków …

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że w miesiącu czerwcu 2021 roku rozpoczną się prace budowlane polegające na budowie nawierzchni utwardzonej przy ul. Polnej. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych podłączeniem się do sieci wodociągowej, sanitarnej lub deszczowej prosimy o pilny kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie. Powyższe sieci znajdują się wewnątrz planowej przebudowy ulicy Polnej, więc wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych …

Wytyczne-do-budowy-przewodow-i-przylaczy-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-w-ZWiK-KlodawaPobierz

zalacznik-rysunek-1Pobierz

zalacznik-rysunek-2Pobierz

zalacznik-rysunek-3Pobierz

zalacznik-rysunek-4Pobierz

zalacznik-rysunek-5Pobierz

zalacznik-rysunek-6Pobierz

zalacznik-rysunek-7Pobierz

zalacznik-rysunek-8Pobierz

zalacznik-rysunek-9Pobierz

zalacznik-rysunek-10Pobierz