Z powodu awarii sieci wodociągowej na ul. Łąkowej nastąpiła przerwa w dostawie wody do miejscowości: Pomarzany Fabryczne. Trwają prace naprawcze, przewidywany czas przywrócenia wody: 14:30.Za utrudnienia przepraszamy.

p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

62-650 KŁODAWA, ul. Bierzwieńska 134

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018.0.1260) oraz § 9 oraz 1 ust.f Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w …

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydało nową decyzję o zmianie cen taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wiąże się to z zmianą cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja-o-zmianie-cen-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekowPobierz

 

1. Stanowisko pracy: konserwator wodno-kanalizacyjny

2. Zakres obowiązków:

a) obsługa, konserwacja urządzeń i maszyn Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;b) pobieranie prób wody i wykonywanie analiz;

c) montaż i wymiana wodomierzy;

d) prowadzenie kontroli studni głębinowych;

e) obsługa chloratora;

f) obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń;

g) obsługa zespołów pompowych;

h) wykonywanie drobnych napraw i usterek na …

1. Stanowisko pracy: maszynista oczyszczalni ścieków.

2. Zakres obowiązków:

a) obsługa oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i przepisami,b) obsługa i kontrola urządzeń sterowania oczyszczalni ścieków,

c) obsługa i kontrola urządzeń pompowni,

d) obsługa urządzeń napowietrzających oczyszczalni ścieków,

e) obsługa zagęszczacza osadu na oczyszczalni ścieków,

f) obsługa prasy,

g) wykonywanie drobnych napraw i usterek na oczyszczalni ścieków i pompowni,

h) wykonywanie bieżących czynności …

ROLNICZE WYKORZYSTANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że w związku z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych ma do przekazania komunalne osady ściekowe. W związku                z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, ZWIK zaprasza rolników chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r …