USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI
Lp. Nazwa Usługi Jednostka Cena brutto
1. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci    
1.1 Maksymalnie 2 zasuwy Usługa 60,00 zł
1.2 Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu Usługa 10,00 zł
2. Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru Usługa 150,00 zł
  W cenę usługi wliczony jest pomiar max do dwóch hydrantów zlokalizowanych w pobliżu siebie. Każdy kolejny pomiar wykonywany jest odpłatnie wg powyższej stawki    
  Usługa wykonywana jest na hydrantach stanowiących własność ZWIK    
3. Diagnostyka sieci wodociągowej Godz. 150,00 zł
  W zależności od potrzeb usługa składa się z: rozłożenia logerów akustycznych, korelacji, trasowania przebiegu sieci, osłuchu przy pomocy geofonu oraz diagnostycznego pomiaru ciśnienia    
4. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym WUKO Godz. 300,00 zł
5. Wynajem koparko – ładowarki Godz. 140,00 zł
USŁUGI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
Lp. Nazwa Usługi Jednostka Cena brutto
  ZWIK wydaje zapewnienia dostarczenia wody i lub odprowadzania ścieków oraz uzgadnia projekty budowlane i wykonawcze sieci/przyłączy. Wykonuje również usługi polegające na kompleksowym wykonawstwie robót budowlanych polegających na wykonywaniu w/w prac.    
1. Wykonanie przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego – w przypadku zlecenia usługi ZWIK Usługa Kalkulacja indywidualna
  Kalkulacja indywidualna oparta na wielu czynnikach. W zależności od jakości rodzaju użytych materiałów przewidzianych w projekcie budowlanym, zajęcia pasa drogowego, badania zagęszczenia gruntu, wymiany gruntu, odtworzenia nawierzchni, kosztów zabezpieczenia miejsca realizowanych prac.    
2. Wykonanie przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego – w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej    
  Nawiercenie sieci wodociągowej odbywa się wyłącznie przez służby ZWIK Usługa BEZPŁATNIE
  Zaplombowanie wodomierza odbywa się wyłącznie przez służby ZWIK Usługa BEZPŁATNIE
  Nadzór przez ZWIK nad wykonywanym przyłączem ( odbiór prac przed zasypaniem) Godz. BEZPŁATNIE
       
USŁUGI POZOSTAŁE
Lp. Nazwa Usługi Jednostka Cena brutto
1. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody    
1.1 Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia klienta   0,00 zł
1.2 Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności ( bez wykopu) Usługa 150,00 zł
1.3 Przywrócenie dostaw wody poprzez uruchomienie przyłącza wodociągowego po trwałym odcięciu od sieci (z wykopem) Usługa 1 200,00 zł
1.4 Zawieszenie świadczenia usług na wniosek Klienta ( na czas nie dłuższy niż 3 lata) Usługa 150,00 zł
  Zakres ten obejmuje prace: zamknięcie i otwarcie zasuwy połączeniowej, demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego, utrzymanie nieeksploatowanej infrastruktury    
2. Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta łamiącymi postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy ZWIK a Klientem:    
2.1 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta    
2.1.1 Wodomierz domowy DN 15 – DN 25 ( robocizna, materiał, wymiana wodomierza, plombowanie – bez dodatkowej armatury należącej do konsoli wodomierzowej) Szt 150,00 zł
  Wymiana wodomierza wraz z wykonaniem prac dodatkowych związanych z prawidłowym zainstalowaniem wodomierza szt Cena indywidualna
2.1.2 Pozostałe wodomierze o większej średnicy domowe i przemysłowe szt Cena indywidualna
2.1.3 Plombowanie wodomierza ( ponowne z winy odbiorcy Usług) szt 75,60 zł
3. Nielegalne przyłącza    
3.3 Zbadanie stanu technicznego ujawnionego przyłącza wodociągowego. Usługa 300,00 zł
3.4 Zbadanie stanu technicznego ujawnionego przyłącza kanalizacyjnego. Usługa 300,00 zł
4. Przerwanie czynności  odbioru robót zanikających, odbioru końcowego  sieci z przyczyn zależnych od inwestora. Usługa 0,00 zł
5. Opłata za wydanie uzgodnień przedkładanych projektów przyłączy wod-kan Usługa BEZPŁATNIE
7. Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu naziemnego, podziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje):    
  Dojazd Pogotowia Wodociągowego (dwukrotny) Usługa 70,00 zł
  Wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni msc/wypoż 150,00 zł
  Wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za 1 dzień 1 dzień/wyp 10,00 zł
   Zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza  wg aktualnej taryfy wg aktualnej taryfy