Cennik

Ceny wody dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz ceny odprowadzanych ścieków